Ostale usluge

Prijevod teksta s hrvatskog na ruski jezik
Prijevod teksta s ruskog na hrvatski jezik Usluga (su)organizacije javnog događaja
Pisanje i izrada projekta (kultura)
Moderiranje književne promocije
Dizajn promotivnih materijala
Izrada i priprema fanzina
Administrativne usluge
Poslovno savjetovanje
Oglašavanje i promidžba
Priprema dokumenata
Ostale uredske djelatnosti (fotokopiranje i ispis dokumenata)
OSTALE USLUGE
EVENT MANAGMENT